Έτος 2013 Αρχείο

Έτος 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 115-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΚ1Θ-6ΡΘ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΚ1Θ-2ΤΞ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΤΟΟΚ1Θ-7ΦΙ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: Αποδοχή ποσού από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΚ1Θ-56Ζ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: παράτασης μισθώματος ΚΑΠΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΔΖΟΚ1Θ-50Π

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (με καταβολή αντιτίμου) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΔΖΟΚ1Θ-ΓΟΙ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΚ1Θ-ΣΘ9

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2013

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΓΟΚ1Θ-ΔΡ2

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΚ1Θ-5ΘΖ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013
 • Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΚ1Θ-ΣΜ8

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ1Θ-ΞΥΒ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΚ1Θ-ΙΩΗ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ1Θ-Ζ0Α

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΚ1Θ-ΞΣ5

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης