Έτος 2011 Αρχείο

Έτος 2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 17-2015

Έτος 2011 Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΄΄ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ(Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΖΦΟΚ1Θ-4Δ4

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄΄ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΚ1Θ-ΞΛΝ

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΚ1Θ-4ΟΗ

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456ΤΟΚ1Θ-ΒΒΝ

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ : ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΄΄Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥ΄΄ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣς.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΖΦΟΚ1Θ-ΝΝΗ

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΝΠΔΔ Α.Ν.ΑΔΗ.ΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ– ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε)΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50-2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε)΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΧΟΟΚ1Θ-ΥΜ1

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε. ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53-2011 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΟΧΟΟΚ1Θ-Γ3Χ

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης