Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δίδακτρα Ωδείου

Δίδακτρα Ωδείου

 • ΕΓΓΡΑΦΗ       :            ΔΩΡΕΑΝ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ  :    50 €
 • ΚΑΤΩΤΕΡΑ               :    60 €
 • ΜΕΣΗ                         :    70 €
 • ΑΝΩΤΕΡΑ                 :    80 €
 • ΠΤΥΧΙΟ                     :    90 €
 • ΔΙΠΛΩΜΑ                 :    100 €
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΩΔΕΙΟΥ :    25 €
 • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : 20 €
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ (ομαδικά μαθήματα σε ομάδα 4 ατόμων) : 25 €

Τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα (Θεωρία-Σολφέζ-Αρμονία-Μουσική, Ακουστική-Ιστορία Μουσικής-Μορφολογία) είναι δωρεάν, για τους εγγεγραμμένους μαθητές του Ωδείου.

 • ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΟΡΩΔΙΑ    : ΔΩΡΕΑΝ
 • ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ :  40 €
 • ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ  ΠΤΥΧΙΟΥ :  600 €
 • ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ :  750 €


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Έκπτωση 10% για κάθε επιπλέον μέλος της ίδιας οικογένειας.
Δωρεάν φοίτηση από το 3ο παιδί και σε όλα τα υπόλοιπα, κάθε πολύτεκνης οικογένειας (για το 1ο αντικείμενο μάθησης).