Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί διενέργειας αναπλειστηριασμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πλατεία Ηρώου Ξυλοκάστρου).
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εργασίας ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 4. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2011 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 5. Ένταλμα προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
 6. Ψηφίσεις πιστώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

 • Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ για παράταση προθεσμίας του έργου, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση 29-6-2011).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΝΟΞ.
 3. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
 4. Ψήφιση για άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων.
 5. Ένταλμα προπληρωμής για επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος του παραλιακού φωτισμού της Τ.Κ. Πιτσών.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 8. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου.
 9. Ψήφιση για κινητή τηλεφωνία.
 10. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών, μεταλλικών, ξύλινων, συνθετικών) για μικροεπισκευές και συντηρήσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα (πλατεία Αγίου Παντελεήμονα).
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα (αλσύλλιο).
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων του Δήμου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας βάσει του Ν. 3852/10.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης
 8. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 30 Μαΐου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της από 8-11-2010 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Αποκατάσταση – ενίσχυση και ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών Φραντζή»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε. και ορισμός δικηγόρου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ.
 5. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ 3 – ΣΥΝΕΧ. ΘΗΣΕΑΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 7. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ.
 8. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
 9. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΙΤΣΩΝ.
 10. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΘΑΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 11. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 23 Μαίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Καθορισμός όρων μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αγ. Παντελεήμωνα της Τ. Κ. Σαρανταπήχου
 2. Καθορισμός όρων μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση «Ποτάμι» της Τ. Κ. Σαρανταπήχου
 3. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ψήφιση πίστωσης.
 4. Απευθείας ανάθεση εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ψήφιση πίστωσης.
 5. Ψήφιση πίστωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ κ.λ.π.
 6. Ψήφιση πίστωσης ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΑΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 7. Ψήφιση πίστωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (γάλα εργαζομένων)
 8. Ένταλμα προπληρωμής για αλλαγή αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβαση οχημάτων.
 9. Ένταλμα προπληρωμής για τεχνικό έλεγχο οχημάτων

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

  ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

  Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 29 Aπριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Τουριστικού Περιπτέρου).
  2. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης των οφειλών της εταιρείας ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

  ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 20 Aπριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  1. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου οικ. έτους 2011 (δωδεκατημόρια).
  2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου παιδικής χαράς).
  3. Ψηφίσεις πιστώσεων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

  ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής·Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Aπριλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2011 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

  << Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Επόμενο > Τέλος >>
  Σελίδα 19 από 19

  Επιλογές

  kep2.small

   

  follow-facebook

  follow-twitter

  kanali

  sined.small2

   

  Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

  busines-directory_new

  Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης