Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» και λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης.
 3. Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για μεταφορικά πυροσβεστικού οχήματος.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2013 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφουςτου έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενίου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων αρδευτικών δικτύων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 4. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21-10-2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω κατεπείγοντος, της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Το κατεπείγον συνίσταται στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου που έχει τεθεί από την πηγή χρηματοδότησής του (Πράσινο Ταμείο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2014.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
 6. Ορισμός δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 6. Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Μυλωνόπουλου.
 7. Ρύθμιση οφειλής κ. Βάγια Δούρου.
 8. Ψήφιση πίστωσης μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 16/9/2013).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων – φακέλων & σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών Η/Υ – fax, cd & dvd.
 3. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί συμβιβασμού επί αγωγής Ε. Ανδρικόπουλου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 9 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ).
 2. Έγκριση πρακτικών 2ης άγονης δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 5 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 2. Ρύθμιση οφειλής Μ. Γκούμας – Κ. Γκούμας Ο.Ε.
 3. Ρύθμιση οφειλής Ε. Τριανταφύλλου.
 4. Ορισμός δικηγόρου.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στα Μερτικέϊκα Ξυλοκάστρου.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για ΔΕΔΔΗΕ Ζεμενό.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εισήγηση για κατάρτιση ΟΠΔ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης).
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου- εντύπων – φακέλων και σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ, fax, CD & DVD Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)».
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση στύλου στην Δ.Κ. Ξυλ/στρου.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ρεθίου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών μηχ/των μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για τη φιλοξενία, συντήρηση και επίβλεψη της ιστοσελίδας του Δήμου.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αδειών χρήσης Microsoft.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 16 από 20

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης