Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων».
 3. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων.
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του έργου αυτεπιστασίας «Κατασκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λοιπών Μηχανημάτων Μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου).
 • Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 29-8-2012)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Σ. Κυριάκου) στις 29 Αυγούστου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Λήψη απόφασης περί απευθείας εκποίησης ακινήτου του κληροδοτήματος Σ. Κυριάκου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.
 2. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού από τον Εξωραϊστικό – Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Καμαρίου «Η Πρόοδος».
 3. Άσκηση αγωγής για καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Μελισσίου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων, ΚΤΕΟ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια πυροσβεστήρων και λοιπών υλικών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών τεχνητής βροχής κήπων, δενδροστοιχιών κ.λ.π.».
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού- αερισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».
 2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βίδες, πρόκες, κ.λ.π.)».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ».
 2. Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Πάνου.
 3. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών του κ. Π. Φωτόπουλου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά στο Σύνδεσμο Προστασίας Κορινθιακού.
 5. Ψήφιση πίστωσης για Γαλάζιες Σημαίες.
 6. Ψήφιση πίστωσης για Προμήθεια Υλικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 11 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1.     Έγκριση πρακτικών προμήθειας ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ).
 2.     Έγκριση πρακτικών έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ).
 3.     Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελινιατίκων.
 4.     Απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5.     Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς και λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού».
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.
 5. Απευθείας ανάθεση μελέτης ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων –ΜΕ.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων – ΜΕ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών κ.λ.π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 19 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ) και επαναδημοπράτηση.
 3. Ρύθμιση οφειλής κ. Kastriot Kanani.
 4. Ρύθμιση οφειλής κ. Γεωργίου Ζαχαρή.
 5. Ρύθμιση οφειλής κ. Βάγια Δούρου.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων «Έργα SOFTWAY».
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 10. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ eCM.
 12. Ψήφιση πίστωσης για ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ WEB SITE ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ. – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 14. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 8 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελιννιατίκων.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου).
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ, TV/FM, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 16 από 18

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης