Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 27η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου.
 2. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Οριοθέτηση Γλαρέικου ρέματος Τ.Κ. Στομίου» και ψήφιση πίστωσης.
 3. Ρύθμιση οφειλής κ. Ζ. Αδαμοπούλου σε δόσεις.
 4. Αίτημα εταιρείας «Ε. Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 5. Ορισμός δικηγόρου.
 6. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 23-1-2014).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 13η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση και παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα.
 2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
 3. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων.
 4. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπής εργασιών – υπηρεσιών.
 5. Oρισμός επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Κόντη Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 6. Ρύθμιση οφειλής Ιωάννη Σιοκορέλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 31η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα» - ψήφιση πίστωσης.
 2. Ψήφιση πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 3. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση αποζημίωσης για απαλλοτρίωση στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για το ρεύμα.
 5. Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις Κ. Σμαραγδή.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλής σε δόσεις Ε. Τριανταφύλλου.
 7. Ρύθμισης οφειλής σε δόσεις Ε. Τριανταφύλλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για τα Κληροδοτήματα Γ. Κρινάκου & Σ. Κυριάκου) στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

 1. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).
 2. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Σ. Κυριάκου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση δημοπρασίας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου».
 2. Ρύθμιση οφειλής Βλασίου Καραγεώργα σε δόσεις.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 16η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού αριθ. 1/8-11-2013 δημοπρασίας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου».
 2. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα).
 3. Αίτημα Α. Ματσιμάνη για ρύθμιση οφειλής σε δόσεις.
 4. Αίτημα Γ. Πανόπουλου για ρύθμιση οφειλής σε δόσεις.
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών οργανικών επιστρωμάτων, τεχνικών επιφανειών, χρώματα κ.λ.π.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 11η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών του για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το εργατοτεχνικό προσωπικό (βίδες, πρόκες, γυαλόχαρτα κ.λ.π.).
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικών προστασίας για το προσωπικό του Δήμου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ και λοιπών υλικών οδικής σήμανσης/ρύθμισης κυκλοφορίας-σήμανσης και προστασίας τεχνικών έργων.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.
 9. Ψήφιση πίστωσης για εκτελωνισμό πυροσβεστικού οχήματος.
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά (Τ.Κ. Συκιάς).
 2. Αίτημα εταιρείας «Ε. Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 3. Αίτημα Θεώνης Σουφρίτη.
 4. Αίτημα Μαρίας Μεντζελίδη.
 5. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις.
 7. Ορισμός δικηγόρου.
 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας.
 9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας (πλην οχημάτων καθαριότητας).
 10. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 11. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).
 12. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 20η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά (Τ.Κ. Συκιάς).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 14 από 18

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης