Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 2. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΙΔΕΣ, ΠΡΟΚΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Κ.Λ.Π.)
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 8. Ανάκληση αριθ. 393/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Καρρή.

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 14η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016.
 2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου πάρκιν στο Ξυλόκαστρο.
 4. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού από κ. Jochen Schreier μέσω του Δήμου της Fuerth, για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση ισολογισμού ΔΕΑΔΕ.
 7. Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ».
 8. Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ».

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 8η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας Δήμου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (πλην καθαριότητας).
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.).
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φ.σ. στη Τ.Κ. Κάτω Λουτρού.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Τ.Κ. Ζεμενού.
 6. Ψήφιση πίστωσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ).
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για την εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για λειτουργικά κόστη – δράσεις & για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 12. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αρδευτικά αντλιοστάσια.
 14. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.
 15. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
 16. Έκπτωση κας Ε. Φωτοπούλου από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών με δόσεις.
 17. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης.

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 2. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά οφειλετών μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οργανικών επιστρωμάτων τεχνικών επιφανειών χρώματα κ.λ.π.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών τους για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών – μεταλλικών – αδρανών – συνθετικών) για μικροεπισκευές εγκαταστάσεων και υποδομών.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υαλοπινάκων, κουφωμάτων και παρελκόμενων μερών τους.
 7. Ρύθμιση οφειλής κ. Παναγιώτη Πλασσαρά.
 8. Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Λαμπρόπουλου.
 9. Ρύθμιση οφειλής κ. Αλέξανδρου Κανταρέ.
 10. Ρύθμιση οφειλής κ. Μαρίας Μπουραντάνη

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 19η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

2. Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Μιχαλόπουλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 2α Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 11 από 18

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης