Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 57/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 578/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης οφειλής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 591/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 592/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 593/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 620/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου (μαρίνα Ξυλοκάστρου)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 625/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» - ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 626/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ “ΕΡΓΑ SOFTWAY”»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ “ΕΡΓΑ SOFTWAY”»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “OTA GENESIS”»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SINGULAR LOGIC (RELEASES)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης