Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 513/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 514/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 515/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων εργασιών και προμηθειών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων οφειλών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 531/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 532/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναπροσαρμογή τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 533/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδαίϊκων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 534/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων άρθρου 221 παρ. 8 περιπτ. α΄Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 535/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2016 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: πίστωσης για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 545/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 547/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή της συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας & Μεσσηνίας για τη διετία 2016-2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης