Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 408/2016 (ορθή επανάληψη)

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και κατακύρωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 430/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 431/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 432/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 433/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για επιβολή ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 459/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π., προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 461/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 469/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 485/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 490/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 511/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 512/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης