Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 321/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 328/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.01.17
 • Θέμα: Διαγραφή οφειλής του Δήμου στον κ. Παρασκευόπουλο Ιωάννη λόγω παραγραφής
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 33/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 334/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειµµένων οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 336/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 337/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 338/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή λογιστή για τον έλεγχο ισολογισμού 2014 (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή λογιστή για τον έλεγχο ισολογισμού 2015
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 386/2016 ΑΔΑ: 6ΙΠΩΞΠ-Κ5Ψ

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί ένστασης συμμετέχουσας εταιρείας στον πρόχειρο διαγωνισμό της προμηθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄τριμήνου 2015 και υποβολή της στο Δ.Σ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 408/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και κατακύρωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης