Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 259/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 24 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, fax και εκτυπωτικών μηχανημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 260/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 17 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 261/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 14 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 266/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 30 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή Η/Υ, δικτύου και περιφερειακού εξοπλισμού τους
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 288/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψηφίσεις πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 290/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: Καθορισμός ύψους ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 291/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: « Περί του τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 30/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 308/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα αδείας ειδικού ραδιοδικτύου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης