Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 179/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 11 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: Ο

Αριθμός Απόφασης 18/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 03 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 181/2015

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 182/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και υποβολή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 191/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 04 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Ματαίωση διαγωνισμού έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (γιατρός εργασίας)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.12.16
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της προώθησης προς τους αρμόδιους φορείς του αιτήματος των ΤΟΕΒ Δερβενίου-Πεταλούς, Λυγιάς, Στομίου, και Λυκοποριάς- Καλλιθέας περί χρηματοδότησης έργων αποθήκευσης νερού για αρδευτικούς σκοπούς (αίτημα μείζονος μειοψηφ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 223/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.10.16
 • Θέμα: Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 226/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.10.16
 • Θέμα: “ Eπιβολή ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 23/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 236/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.10.16
 • Θέμα: Αίτημα καθαριστριών Σχολείων για επέκταση ωραρίου απασχόλησής τους
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 24/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου μέσου κατά οφειλέτη μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου και ορισμός δικηγόρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 254/16

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 25 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης