Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 121/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Κ.Λ.Π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 121/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.09.16
 • Θέμα: ”Έκφραση ευχαριστιών στην κ. Eλένη Φλασκή για δωρεά στο Δήμο οργάνου παιδικής χαράς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου του Δήμου σε διημερίδα της ΚΕΔΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 127/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 128/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “XIOΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΗΡΕΙΑ”» - ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 129/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 130/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 131/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 132/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 136/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή προστίμων στο Λιμεναρχείο Κορίνθου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 137/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Περί άσκησης προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, κατά απόφασης του κ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης