Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 66/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 180/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής- Επιμόρφωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου για καταπάτηση δημοτικού μονοπατιού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 670/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 671/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 675/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 678/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 70/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλος τεχνικού ελέγχου οχημάτων καθαριότητας (ΚΤΕΟ κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Ελευθερίου Σπανού για ρύθμιση οφειλής του σε δόσεις
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Έκπτωση οφειλετών του Δήμου από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών με δόσεις
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης