Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 024/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
 • Θέμα: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2020.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Aπόδοση εντάλματος προπληρωμής - απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Αίτημα αναδόχου έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (αριθ. μελ. 6/2019) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 102/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 103/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 104/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 107/

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μελέτης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Ο.) ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, Υποέργο 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 108/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη της αριθμ.5/2020 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΚΕΞΕ με τίτλο « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 109/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη της αριθμ.28/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» με τίτλο « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020» .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 110/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 111/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 112/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 113/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2020

Συνεδριάσεις 2020

 • Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης