Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τo έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» συνεχ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2017 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 103/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης – έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 104/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης – έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Τέλος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 106/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη επιμόρφωσης υπαλλήλων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 107/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 108/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 111/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SINGULAR LOGIC (Releases)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 112/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OTA GENESIS»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 113/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Π.Δ. 100/2010 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων λεβήτων κ.λ.π.)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης