Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων άρθρου 221 παρ. 8 περιπτ. α΄Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πιστώσεων για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ για αποφοίτους μαθητείας ΕΠΑΛ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 106/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 107/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης – κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 108/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟMHΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 109/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 110/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟMHΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βίδες, πρόκες, γυαλόχαρτα κ.λ.π.)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για δικαστικό επιμελητή
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 117/2016

Συνεδριάσεις 2017

 • Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 118/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.17
 • Θέμα: Ορισμός συντελεστή οικοπέδων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 119/2017

Συνεδριάσεις 2017

 • Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης