Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 01/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 02/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, σύμφωνα με το Ν. 3669/08
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ορισμός - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού & απευθείας ανάθεσης προμηθειών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 04/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ορισμός –συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εργασιών - υπηρεσιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 104/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ. Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ. Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και κατακύρωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 117/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ψήφιση πίστωσης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 118/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνιες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 119/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και κατακύρωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης γαι την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης