Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 013/2014

Συνεδριάσεις 2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.01.14
 • Θέμα: Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής της οδού που συνδέει την επαρχιακό οδό υπ αρ 32 «ΔΕΡΒΕΝΙ-ΡΟΖΕΝΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΤΑΡΣΟΣ-ΣΤΕΝΟ» με τον οικισμό Άνω Αιγιαλό
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 039/2014

Συνεδριάσεις 2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.03.14
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 039/2014

Συνεδριάσεις 2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.03.14
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2014 ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΞΠ-3ΔΙ

Συνεδριάσεις 2014 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΞΠ-ΔΞ0

Συνεδριάσεις 2014

 • Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014
 • Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2013 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου)- ανάθεση δημοσίευσης Απολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΞΠ-ΑΣ2

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού εργασιών - υπηρεσιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΞΠ-ΨΧΒ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Κόντη της Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΞΠ-048

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί ρύθμισης οφειλής κ. Ι. Σιοκορέλου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΞΠ-ΙΥΥ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Επισκευή Τσιμεντοστρωμένων Δρόμων (Λακκούβες) Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123/2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΞΠ-ΣΣ5

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμου Δ.Ε. Ξυλοκάστρου και επαναδημοπράτηση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 126/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩΞΠ-7ΔΕ

Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Περί αιτήματος κ. Βλασίου Γεωργόπουλου για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης