Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 09 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορές οδούς του Δήμου.
 2. Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί ανωνύμου δημοτικής οδού από Λυκοποριάπρος Ελληνικό και Καλλιθέα.
 3. Ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής ΚΤΕΛ Ζεμενό–Καρυώτικα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.
 4. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης στη ΤΚΜ.Σ.Τρικάλων.
 5. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.ΒασιλάτουΠαναγή στο Δερβένι.

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 26 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ της Αγγελικής Παναγιωτοπούλου στη Τ.Κ.Συκέας.
 2. Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ.Παρασκευής Μυλωνοπούλου στη ΤΚ Καρυάς.

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 30 Noεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση υλοτόμησης πεύκων στην οδό Καμέλιας στον οικισμό ΔΕΗ στο Μελίσσι.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί δέσμευσης θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
 3. Περί έγκρισης θέσης PARKING ΑΜΕΑ στο Ξυλόκαστρο.
 4. Ανάκληση άδειας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της εταιρείας ΧΟΥΠΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, λόγω σοβαρού προβλήματος στατικής επάρκειας του κτιρίου.
 5. Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ.Σεφέρου Σταύρου στη ΤΚ Δενδρού.

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςτου  Δήμου  Ξυλοκάστρου-  Ευρωστίνης,   στις  23  Noεμβρίου  2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1.  Έγκριση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  που  αφορούν  παράκαμψη  επ.οδού Ξυλοκάστρου- Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενηςγέφυρας 
 2. Συζήτηση για τα προβλήματα  από αγωγούς απορροής ομβρίων στην Τ.Κ.Μελισσίου  λόγω  κατασκευής  της  νέας  εθνικής  οδού  Κορίνθου-Πατρών
 3. Αδεια κοπής δέντρων  στην ΤΚ Μελισσίου
 4.  Γνωμοδότηση  για  χορήγηση  άδειας  διαμόρφωσης  πεζοδρομίουέμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεχράκη Μαρίας στη Τ.Κ. Μελισσίου (27ο χλμ).

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 2. Συζήτηση σε αίτημα της Τ.Κ.Συκέας με θέμα: Περί αγωγού (Α1) ομβρίων υδάτων της ΕΡΓΟΣΕ
 3. Περί αιτήματος κ.Ματσούκα Σοφίας για τοποθέτηση προστατευτικών στύλων έμπροσθεν της οικίας της στην οδό Αντιπτεράρχου Βλ.Δέδε 12 στο Ξυλόκαστρο.
 4. Κλάδεμα ευκαλύπτων επί της ΠΕΟ στη Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 10 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Ρύπανση σε δημόσιο δρόμο από φρεάτιο στη Ζάχολη
 2. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 3. Περί τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για παραβάσεις ορίου ταχύτητας που ελέγχονται με τεχνικά- ηλεκτρονικά μέσα επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών.
 4. Έκδοση θέση PARKING AMEA στην οδό Αντιπτεράρχου      Βλασίου Δέδε 7 στο Ξυλόκαστρο.
 5. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Πατρών, τμήμα από ΧΘ 0+000 έως 47+600»Νομού Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου - δανειοθαλάμου στη θέση ΧΟΝΔΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Καμαρίου Δήμου Ξυλοκάστρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,   στις 17 Ioυνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων
 2. Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Θαλερού
 3. Ενημέρωση για μεταφορά οργάνων παιδικής χαράς της ΤΚ Λυκοποριάς λόγω διάβρωσης του περιβάλλοντα χώρου από τη παραλία.
 4. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά τον Οδικό Άξονα Κόρινθος-Πάτρα, αναβάθμιση της υφισταμένης οδού σε αυτοκινητόδρομο, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στις 25 Μαίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Εισήγηση επί της ένστασης των Γεωργίου Β. Σακελλαρίου,Νικολάου Β.Σακελλαρίου, Θεώνης συζ.Ευγενίου Μακρή για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ Ο.Τ.5 και Ο.Τ.6 πόλεως Ξυλοκάστρου.
 2. Αίτημα κ.Κων/νου Γιαννακούλια για οριοθέτηση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας εντός της πλατείας του οικισμού Συκιάς της τοπικής κοινότητας Συκέας.
 3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τ.Κ.Λυκοποριάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 5 από 8

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης