Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/11/2021

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 10:50

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.33852/2010 και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ.40/31-3-2020 και 426/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ.1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέματα:

  1. Περί Έγκρισης κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  2. Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής μεταξύ ΟΤ132,135,137 και αθλητικών εγκαταστάσεων δυτικά του ποταμού Σύθα.
  3. Παράταση της 33/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης σε οδούς της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  4. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στον οικισμό Ροζενών της Κοινότητας Εβροστίνης-Ροζενών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  5. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εντός οικισμού της Κοινότητας Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

    Διαβάστηκε 24 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης