Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/06/2021

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 12:16

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις  28 Ιουνίου 2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13.00 που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ , σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 10  της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ. 55Α/11-3-2020), την αριθμ.40/31-3-2020 και 426/13-11-2020   εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ.1822/16-3-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα :

  1. Αίτημα εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της κάθετης οδού ΚΟ 048 στην περιοχή της Λυκοποριάς, ανάντη του Α/Κ Λυκοποριάς, για τη δημιουργία πρόσβασης σε ιδιοκτησία.
  2. Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου σε επαγγελματικό χώρο στη Κοινότητα Λυγιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

    Διαβάστηκε 162 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης