Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :

Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ   2014   και ώρα  14.00

στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 

 1. 1.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού ΝΠΔΔ  Α΄ τριμήνου 2014
 2. 2.Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
 3. 3.Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
 4. 4.Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των σταθμών Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης
 5. 5.Δημιουργία  συμφωνικής ορχήστρας πνευστών και χορωδίας
 6. 6.Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη Φιλαρμονική Δερβενίου
 7. 7.Συμμετοχή  του ΝΠΔΔ στο Φεστιβάλ Πελοποννήσου
 8. 8.Προγραμματισμός μαθητικής συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 9. 9.Προγραμματισμός Πολιτιστικής & Περιβαλλοντικής εκδήλωσης ΜΑΘΗΤΕΙΑΔΑ 2014.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

 

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ   2014   και ώρα  14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
2.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή  επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
3.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή  λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
4.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εποπτικού –εκπαιδευτικού υλικού
5.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης H/Y, Φωτοτυπικών & FAX, CD-DVD
6.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας –ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων, φακέλων, σφραγίδων
7.    Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της   25ης Μαρτίου
8.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ρίζας και την παρουσίαση από την θεατρική ομάδα του συλλόγου θεατρικής παράστασης «ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ»
9.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική ομάδα Ξυλοκάστρου «Καρυάτις» παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων της κωμωδίας του Μολιέρου  «Ζορζ Νταντεν ή Ο Ανύπαρκτος Σύζυγος»
10.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρικό εργαστήρι Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  «μονόπρακτες κωμωδίες»  του Αντον Τσέχωφ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 14.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (λάστιχο-σύστημα κρεμάσματος λάστιχου)  
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εποπτικού- εκπαιδευτικού υλικού για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς
7.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» :
       α/ Ηλεκτρικής Σκούπας για Παιδικό Δημοτικό Σταθμό Δερβενίου και
       β/ Φαξ για το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
8.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης  για Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως
9.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
10.    Προγραμματισμός εκδήλωσης «Συναυλία Μαθητών Δημοτικού Ωδείου Δερβενίου»
11.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική παράσταση στη Δ. Ε.  Ευρωστίνης «Οι Ασυμβίβαστοι» (αφιέρωμα στον Κώστα Μουρσελά)  από τη θεατρική Ομάδα της Δ.Ε  Ευρωστίνης «Πειραματιστές»
12.    Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης  με τη χορωδία του συλλόγου «ΑΥΛΟΣ»
13.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  με θέμα το περιβάλλον και την ανακύκλωση  
14.    Υλοποίηση προγραμμάτων ΄΄Αθληση για όλους΄΄ περιόδου 2013-2014
15.    Καθορισμός ειδικότητας απασχόλησης ενός  (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2013 και ώρα 9 π.μ.    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.)  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΠΕΜΠΤΗ 24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων
2.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες) για ΠΣΞ
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (παιχνίδια) για ΠΣΞ
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εντύπων, φακέλων, σφραγίδων
7.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  «Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

ας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3 . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
4. ΑΙΤΗΜΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014
5 . ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ    ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1. ΄Εγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.30   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1. Κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    "ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ" οικονομικού έτους 2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 2. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης για το έτος 2013-2014
 3. Ψήφιση πίστωσης για Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή ιατρού Παιδικών Σταθμών Ξυλοκάστρου και Δερβενίου)
 4. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων
 5. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Πλην κτιρίων έργων ).
 6. Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2.    ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
3.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 9

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης