Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Δημοτολόγιο |
  1. Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
  2. Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
  3. Ληξιαρχική πράξη Α' Γάμου
  4. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά)
  5. Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά)
  6. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων δυο ετών από την οικεία ΔΟΥ


Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.
Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού, είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) - είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός απο τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιατείαται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.

    Διαβάστηκε 1102 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης