Κλείσιμο
Μήνυμα Δημάρχου

andrikopoulos

Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Δημάρχου του Δήμου μας και σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε, τιμώντας με, με την ψήφο σας. Η ευθύνη είναι μεγάλη, γιατί εκτός των άλλων, είμαστε ένας δήμος με πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς τους πολίτες αλλά και ρόλο στη επαρχία.

Με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου και της κατανόησής σας, στο ότι είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα φέρουμε σε πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει.

Δουλεύοντας σκληρά, ενώνοντας δυνάμεις, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, τα συλλογικά όργανα και οι εθελοντές θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συνδημοτών μας.

Όπως έχουμε δεσμευτεί, η Διοίκηση του Δήμου μας θα στηρίζεται στους πυλώνες: Δικαιοσύνη, συνεργασία, συλλογικότητα, ευθύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμός για τον κάθε πολίτη.

Κάνοντας πράξη τα πιο πάνω και μέσα από το δικτυακό μας χώρο δημιουργούμε ένα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μέσα από το οποίο οι δημότες μπορούν να εκφράσουν θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις, για το τι γίνεται στο Δήμο μας. Μέσα από την περιδιάβαση στις ηλεκτρονικές σελίδες του δήμου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας, για θέματα Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας και Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής.

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία συμβάλλει στη διαφάνεια, στη σωστή ενημέρωση, στη συλλογικότητα των αποφάσεων και ενισχύει τη δημοκρατία για το καλό του πολίτη για τον οποίο νοιαζόμαστε.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί στη οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ισχυρού και πρωτοπόρου Δήμου της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας και σας εύχομαι καλή και εποικοδομητική περιδιάβαση και σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε για να σας φιλοξενήσουμε με το δικό μας τρόπο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ηλίας Α. Ανδρικόπουλος

Μήνυμα Δημάρχου

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

 1. Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης στο έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο διαγωνισμό της Προμήθειας κάδων απορριμμάτων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ορισμός δικηγόρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Περί αιτήματος κ. Γεωργίου Ροδόπουλου για συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς.
 3. Εισήγηση για τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 4. Εισήγηση για καθορισμό τελών αιγιαλού και παραλίας.
 5. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Στομίου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντα χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 14. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 2. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις κ. Κ. Kanani.
 3. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Ι. Γεωργίου.
 4. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Μ. Γιανναράκη.
 5. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Β. Δούρου.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Ν. Κορωνιώτη.
 7. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Γ. Ζαχαρή.
 8. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Καμαριώτη Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.
 9. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Καραγιάννη.
 10. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Κοκκιούση.
 11. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Γ. Κουρούμαλη.
 12. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Α. Παναγούλια.
 13. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Χ. Πάνου.
 14. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Μ. Σταματούλη.
 15. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Σπηλιώτη.
 16. Έκπτωση από το δικαίωμα των ρυθμίσεων οφειλών σε δόσεις Ηλία Χούπα.
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
 18. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 19. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών ξυλείας για μικροκατασκευές.
 20. Ψήφιση πίστωσης για την ΥΛΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 21. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2012 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).
 2. Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση δημοσίευσης Απολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 7 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1. Αποδοχή κληρονομιάς Βασιλικής Λαδά – Τσενέ.
2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Φυτοτεχνική μελέτη του έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα».
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
4. Ψήφιση πίστωσης για χαρτόσημο ακινήτων και ΟΓΑ χαρτοσήμου ακινήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου.
 3. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 5. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού
 6. Ψήφιση πίστωσης για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
 8. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 15% ΤΑΠ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) - συνεχιζόμενο.
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο.
 12. Ψήφιση πίστωσης για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ
 13. Ψήφιση πίστωσης για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και Κουνατίδη Χαράλαμπο (Πράσινο Ταμείο).
 14. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού Δήμου.
 15. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ
 16. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 17. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ.
 18. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 19. Ορισμός επιτροπής.
 20. Αποδοχή δωρεάς οδοστρωτήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 5 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 21 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2012 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων.
 3. Oρισμός επιτροπής διαγωνισμού εργασιών – υπηρεσιών.
 4. Ορισμός επιτροπής μισθώσεων – εκμισθώσεων κ.λ.π.
 5. Ορισμός δικηγόρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 12

Οδηγός Προστασίας - Μέδουσες

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης